Konfidencialitātes politika

  • Main
  • Konfidencialitates politika
Jūsu konfidencialitāte ir svarīga uzņēmumam Dreambird. Šī konfidencialitātes politika satur informāciju par personīgiem lietotāja datiem, kurus savāc Dreambird un kā šos datus lieto.

Personīgo datu vākšana

Dreambird var vākt un izmantot dažādus personīgus lietotāja datus par šī tīmekļa vietnes izmantošanu, kā arī jebkurus citus datus, ko lietotājs nosuta Dreambird.

Dreambird var izmantot mājas lapas apmeklētāju personīgus datus, lai piegādātu informāciju, kas interesē viņus (komercpiedāvājumu, brošūru, papildus informāciju par kompānijas produktu, informāciju priekš iepirkumu konkursiem), kā arī lai nosūtītu viņam mārketinga informāciju un jaunumus tiem, kas piekrita un pierakstījās to saņemšanai. Dreambird vāc un uzglabā sekojošus datus:

  • Vārds, uzvārds
  • Firmas nosaukums
  • Adrese (iela, pilsēta, valsts)
  • Amats
  • Tālruņa nr.
  • e-pasta adrese
  • firmas mājas lapa

Gadījumā, ja apmeklētājs nevēlās saņemt mārketinga informāciju un jaunumus, viņa dati (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, firmas nosaukums, amats, firmas mājas lapa) tiks dzēsti nekavējoties pēc pieprasītās informācijas (brošūras, komercpiedāvājuma, papildus informācijas par produktu) nosūtīšanas viņam.

Gadījumā, ja apmeklētājs vēlas saņemt mārketinga informāciju un jaunumus, viņa dati (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, firmas nosaukums, amats, firmas mājas lapa) tiks saglabāti Dreambird datu bāzē visa laika periodā, kamēr Dreambird nodrošina mārketinga informācijas un jaunumu nosūtīšanas pakalpojumus. Personīgo datu īpašniekam ir tiesības jebkurā brīdī griezties pie Dreambird ar pieprasījumu izdzēst viņa datus no datu bāzes, izmantojot adresi info@dreambird.eu.

Lai nodrošinātu klientam pieeju iekšējā tehniskā atbalsta sistēmā Intranet, Dreambird vāc un uzglabā sekojošus datus: login, parole, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, firmas nosaukums, kā arī citus datus, ko klients vēlas paziņot Dreambird, lai nodrošinātu ērtāku komunikāciju ar viņu. Klienta dati tiks glabāti Intranet datu bāzē visa klienta sadarbības laikā ar Dreambird.

Gadījumā, ja Dreambird nodos lietotāja personīgo informāciju saviem aģentiem vai apakšuzņēmējiem tiem pašiem nolūkiem, šiem aģentiem vai apakšuzņēmējiem ir pienākums izmantot šos personīgus datus saskaņā ar šī konfidencialitātes politikas noteikumiem.

Papildus pie augšminētā nosacījumiem, Dreambird var izpaust lietotāju personīgus datus likumdošanā paredzētajā apmērā, gadījumā ja notiek vai perspektīvā notiks juridiskās procedūras un ja būs nepieciešams noteikt vai pieradīt likumiskās tiesības.

Datu drošība

Dreambird pieņems tehniskus un organizatoriskus mērus, lai izvairīties no personīgo datu zaudēšanas, nekorektās izmantošanas vai izmaiņas.

Dreambird glabās lietotāju personīgus datus uz drošiem serveriem.

Dati par elektroniskajām transakcijām, kas notiek šī tīmekļa vietnē, tiks aizsargāti ar šifrēšanas tehnoloģiju.

Datu nosūtīšana starp valstīm

Dati, ko savāc Dreambird, var saglabāt, apstrādāt un nosūtīt starp jebkuriem valstīm, kurās darbojas Dreambird, lai nodrošinātu datu izmantošanu saskaņā ar šī konfidencialitātes politiku.

Jūs esat ar mieru par šo datu nosūtīšanu starp valstīm.

Konfidencialitātes politikas izmaiņa

Dreambird var izmainīt šo dokumentu, publicējot jauno versiju sava tīmekļa vietnē. Lai iepazītos ar jebkurām politikas izmaiņām, lūdzu apmeklējiet tīmekļa vietni.

Citas tīmekļa vietnes

Šī timekļa vietne satur saites uz citām vietnēm. Dreambird nenes atbildību par jebkuras trešās puses konfidencialitātes politikām vai procedūrām.

Sazināties ar Dreambird

Ja rodas jautājumi par šo konfidencialitātes politiku vai to, ka Dreambird rīkojas ar lietotāju personāliem datiem, lūdzam sazināties ar mums.


MŪSU KLIENTI
©2023 Visas tiesības paturētas