NCSIMUL

NCSIMUL® - daudzfunkcionālais programmnodrošinājums, kas pārvalda visu apstrādes procesu no NC programmas līdz apstrādātai detaļai.


Tās iespējas ļauj lietotājam pilnībā kontrolēt rīcību cehā un sevī ietver automātisko G-koda pārveidošanu, G-koda simulāciju un griešanas instrumentu pārvaldi.

DNC programmu pārvalde, iekārtu stāvokļa monitorings reālajā laika režimā un tehniskās dokumentācijas publicēšana ir papildus priekšrocības, kas uzlabo NCSIMUL platformu un paplašina ražošanu.

Komercpiedāvājums
Aizpildiet formu, lai saņemtu no mums komercpiedāvājumu par interesējošiem produktiem

NCSIMUL 4CAM

Elastīgas CNC programmēšanas modulis. NCSIMUL 4CAM ir jaunais NCSIMUL SOLUTIONS modulis, kas paplašina jau esošo CAM procesu ar mērķi vienkāršot CNC programmēšanu un dod ceha operācijām nesalīdzināmo elastību.

NCSIMUL Optitool

Griešanas nosacījumu pārvaldes programmatūra ar G-koda optimizācijas moduli. Samazina apstrādes laiku līdz pat uz 20%. OPTITOOL analizē griešanas nosacījumus, būtiski samazina "gaiss griešanu", optimizē padeves koeficientus un ļauj lietotājiem veidot labākas griešanas stratēģijas.

NCSIMUL Machine

NCSIMUL MACHINE ir augstvērtīgs NCSIMUL SOLUTIONS CNC simulācijas  programmatūras modulis priekš G-koda verifikācijai, apstrādes simulācijai un trajektorijas optimizācijai. Tas atrod NC kodā, kas pārvalda iekārtu, programmēšanas kļūdas un jebkuras potenciālus sadursmes ar iekārtu un instrumentu.

NCSIMUL Monitor

Iekārtu reāla laika stāvokļa monitoringa programmnodrošinājums. NCSIMUL MONITOR manuāli no NC kontroliera vai automātiski atspoguļo iekārtu stāvokļi.

NCSIMUL Player

NCSIMUL Player uzlabo NC programmēšanas integrāciju, mobilitāti un atvieglo informācijas apmaiņu.

NCSIMUL Tool

Profesionālais sadarbības paplašināšanas risinājums. Pilna apstrādes programmas cikla pārvalde.

NCSIMUL DNC

NCSIMUL DNC modulis piedāvā NC apstrādes programmu pārvaldes iespējas ar iespēju pilnībā izsekot programmas dzīves ciklu ietekmējošo notikumu dzīves ciklu, ieskaitot versiju, stāvokli un sertifikāciju.

NCSIMUL Publisher

Pārbaudīts risinājums procesu un kvalitātes dokumentācijas izstrādei, pārvaldei un publikācijai.

NCSIMUL Composites

NC koda simulācija specifiski kompozītu materiālu apstrādei.

NCSIMUL NCdoc

Automātiskā tehnisko dokumentu ģenerācija ceham

WYSIWYC

WYSIWYC - What you see is what you cut. Ar šo principu realizē 3D apstrādes simulāciju reālā laikā režīmā, kas ir sinhronizēta ar īsto apstrādes procesu.
MŪSU KLIENTI
©2023 Visas tiesības paturētas