Essential Combi

Vienkāršais programmnodrošinājums kombinētām štancēšanas un griešanas iekārtam

radan cad/cam kombinētās operācijas griešana štancēšana essential combi

Essential Combi — vienkāršais Radan risinājums, kas nav atkarīgs no iekārtu īpatnībām. To izmanto vadības programmu ģenerācijai štancēšanas presēm, dažādu tehnoloģiju griešanas iekārtām, kā arī kombinētajām štancēšanas un griešanas līnijām. Šis modulis ir lielisks ražošanas termiņu saīsināšanas rīks, kas tai pašā laikā optimizē esošo iekārtu lietošanu efektīvā un drošā veidā.

Essential Combi paplašināsies kopā ar klienta ražošanu, izpildot visus esošus un topošus vadības programmu ģenerēšanas uzdevumus lokšņu metāla apstrādei, proti koordinātu štancēšanai, dažādu tehnoloģiju griešanai, kā arī kombinētajām operācijām.

Pamatfunkcijas:

 • Datu ievade lietotnē ar drag and drop metodi.
 • DXF/DWG apstrāde ar ģeometrijas rediģēšanu
 • Automātiskā instrumenta piemeklēšana un secības noteikšana
 • Detaļas automātiskā noņemšana no darbgalda
 • Detaļu izvietošana uz loksnes (nestings) ar pielāgojamām atskaitēm
 • Automātiskā kopēja griezuma līniju izveide
 • Atlikumu, brāķa un atgriezumu marķēšana
 • Detaļu apstrādes un izvietoto detaļu grupu aprēķini
 • Vienkāršais, intuitīvi saprotams lietotāja interfeiss
 • Iekārtu sarežģīto funkciju atbalsts
 • Iekārtu un instrumenta efektivitātes celšana
 • Apstrādes paātrināšana un ražīguma celšana

Vienots programmēšanas cikls

Lokšņu metāla griešanas vadības programmu ģenerēšana kombinētām iekārtām Radan Essential Combi modulī ir apvienotā kopējā operāciju ciklā no detaļu izvietošanas uz loksnes (nestinga), trajektorijas veidošanas un tas secības noteikšanas līdz pat NC-koda (programmas) ģenerēšanas un tā nodošanas uz darbgaldu ar CNC. glabāšana Lokšņu metāla apraksti, griešanas tehnikas, marķējumi un citi glabājas ražošanas datu bāzē (Manufacturing Database) un var tikt izmantoti jebkurā brīdī.

Darba efektivitātes svarīgums

Radan Essential Combi štancēšanas un griešanas apvienošanai ir moderna un ātra CAM lietotne, ko RADAN izstrādāja NC koda ģenerēšanai uz CAD datu pamata, izmantojot ērto lietotāja interfeisu.

Jebkura ražošanas aprīkojuma efektivitāte ir tieši atkarīgā no programmnodrošinājuma efektivitātes, ar kuras palīdzību izstrādā viņam vadības programmas. Līdz ar to, katram darbgaldam un Radprofile stacijai izveido atsevišķo postprocessoru, kas ir ideāli piemērots noteikta darbgalda modelim un uz tā izmantotām koordinātu štancēšanas instrumentam.

Jauda un kontrole

Essential Combi ir vienkāršais automatizēts risinājums, ko pielāgo atkarībā no operatoram pierastā griešanas procesa un tehnoloģijas. Atkarībā no materiāla biezuma un veida izvēlās griešanas tehniku un iekārtas lietošanas kārtību, kā arī citus parametrus. Essential Combi datu bāze paplašinājās līdzi ar klienta ražošanas jaudu. Jaunie pasūtījumi un investīcijas aprīkojumā noved pie jauno materiālu izmantošanu un jaunu metodiku pielietošanu. Ar Essential Combi saglabājas darba stabilitāte šajā vidē, samazinot brāķa skaitu un pieļauto kļūdu labošanas izmaksas, ar to paaugstinot uzņēmuma peļņu.

Vadības programmā var jebkurā brīdī manuāli ievest izmaiņas, kas dod Essential Combi lietotājam vieglumu un pārliecību darba laikā. Jebkurā automatizētā procesa manuālā pielāgošana dod lietotājam iespēju veikt pat vissarežģītāko darbu ar pārliecību. Iebūvētā loksnes griešanas projekta veidošanā un detaļu izvietošanas laikā Radnest modulī ir pārskatāma apstrādi sagaidošo detaļu rinda. Vienas vai vairāku detaļu kopijas var izvietot loksnē ar drag and drop palīdzību, ātri mainot ražošanas plānus pēc ražošanas vajadzībām. Klientiem, kam tieši racionālā loksnes izmantošana ir vissvarīgākā, izmanto Combi kopā ar paplašināta nestinga moduli Radnest, ar kura palīdzību detaļas izvieto uz metāla loksnes lai pēc iespējas racionālāk izmantot to un samazināt atgriezumu daudzumu. Klienti, kuriem ir īpaši svarīga racionālā materiāla izmantošana, parasti kopā ar Essential Combi iegādājas Radnest paplašināta nestinga moduli, kura funkcijas ļauj izvietot detaļas uz loksnes visefektīvākā veidā.

Instrumenta optimizācija

Efektīvai koordinātu štancēšanas, lāzergriešanas un apvienoto operāciju programmēšanai ir ļoti svarīgi optimizēt apstrādes instrumentu. Šobrīd instrumenta piegādātāji piedāvā vēl sarežģītākas konfigurācijas, piemēram, loksnes griešanas ierīces, atskarpju noņemšanas, marķēšanas instrumentu u t.t. Essential Combi modulis adekvāti uztver aprobežojumus, kas rodas šādu tehnoloģiju dēļ un ņem tos vērā, ģenerējot NC kodu.

Īpaša detaļu orientēšanas funkcija Essential Combi ļauj izmantot dažādus orientācijas uzstādījumus un vairāku instrumenta veidu lietošanu. Essential Combi izmanto kopējas griešanas līniju, kas palīdz izvietot detaļas uz loksnes, pilnībā optimizējot materiāla izlietošanu, saīsinot griešanas laiku un gāzes izmaksas. Izvietojot detaļas, tas var sadalīt grupās, optimizējot apstrādes secību un nodrošinot instrumenta veselumu.

Komercpiedāvājums
Aizpildiet formu, lai saņemtu no mums komercpiedāvājumu par interesējošiem produktiem
Radan essential combi

RADAN Essential Combi

Vienkāršais CAM risinājums štancēšanas, griešanas un kombinētām iekārtām

radcombi CAM solution for manufacturing where both profiling and punching operations are used.

RADAN Radcombi

CAM risinājums ražotnēm, kas izmanto kā štancēšanas, tā arī griešanas procesus uz apvienotām vai atsevišķām iekārtām.

radnest Jaudīgs risinājums detaļu izvietošanai uz metāla loksnēm.

RADAN Radnest

Jaudīgā lietotne ekonomiskai detaļu izvietošanai uz metāla loksnes (nestingam)

radan3d 3D-modeling and automatic sheet metal component unfolding

RADAN 3D

Lokšņu detaļu 3D modelēšana un automātiskā izvēršana

Boschert, combicut, trumpf, amada, finn-power, traumatic, whitney, shear, prima, power

Kombinēto iekārtu atbalsts


MŪSU KLIENTI
©2023 Visas tiesības paturētas