RADAN Radraft

RADAN Radraft — 2D CAD rasēšanas modulis

Radan Radraft — CAD-lietotne rasēšanai un objektu projektēšanai 2D, kas ideāli atbilst ražošanas prasībām priekš izstrādājumiem no lokšņu metāla. Vienkārši lietojamai lietotnei Radraft ir vesela sarežģīto funkciju virkne, kas parasti piedāvā tika dārgās lielās CAD paketēs. Izmantojot kompakto grafisko interfeisu, lietotājs var izmantot daudz rasēšanas un parametrisku instrumentu ātrai rasējumu ģenerācijai.

Pamatfunkcijas:

  • Pilnīgi funkcionālais 2D rasēšanas modulis
  • Liels tēlojuma ātrums un ērtais interfeiss
  • Iebūvētā standarta parametrisko komponentu bibliotēka
  • DWG, DXF, IGES failu lasīšana, apstrāde, rediģēšana
  • Parametriska mērīšana
  • Parametriskā atveidošana
  • Automātiska formu trūkumu novēršana
  • Ražīga inženiertehniskā rasēšana

Radraft ir ideāli piemērots sarežģītiem inženiertehniskiem uzdevumiem. Tā 2D apstrādes instrumenti ir ar i pieejami visos Radan lokšņu metāla apstrādes programmu moduļos (Radpunch, Radprofile, Radcombi), kā arī Radan3D 3D modeļu apstrādes lietotnē. Šāda pieeja paātrina Radan lietotņu kompleksa apgūšanas ātrumu un uzlabo tehnologu darba efektivitāti.

Formu trūkumu novēršana

Importējot un apstrādājot datus no ārējas CAD sistēmas, ir jāsaglabā rasējuma līniju un līkņu nepārtrauktību, kas ir īpaši svarīgi šo objektu tālākai izmantošanai izstrādājumu ražošanas vadības programmām. Rasējumus var izmantot štancēšanai, locīšanai, griešanai ar lāzeru, ūdens strūklu, plazmu, gāzi, cauruļu griešanu u.c. Radraft modulis saglabā oriģinālus rasējumus, bet tajā izstrādātiem rasējumiem vienmēr ir laba kvalitāte.

Radraft modulī ir pieejamas sarežģītas tehnoloģiskās funkcijas ģeometrijas apstrādei (Geometry Utilities). Importējot oriģinālus CAD/CAM datus no citām lietotnēm, ģeometrijas trūkumu novēršanas funkcija Automatic Geometry pārbauda objektu atbilstību uzstādītiem pielaidēm un uzreiz izlabo nelielus trūkumus, piemēram, savieno kontūru pārtraukumus, dzēš atkārtojošus objektus un koriģē pārklājošus līnijas un kontūrus. Šajā etapā var arī nodzēst nevajadzīgus elementus, piemēram, tekstus, izmērus.

Lietotāja interfeiss

Ērtais Radraft lietotāja interfeisam ir plaša rasēšanas instrumentu izvēle. Instrumenti ir loģiski sadalīti izvēlnēs un grupās. Specializētas izvēlnes parādās tad, tad izpilda ar tiem saistīto uzdevumu. Vizuāli saprotamas rasēšanas komandu ikonam ir iznirstošās paskaidres, kas atvieglo darbu nepieredzējušiem lietotājiem.

Kontūru vienkāršošana

Geometry Utility formu apstrādes funkcija var vienkāršot vai nogludināt sarežģītus ģeometriskus kontūrus. Daži failu formāti neatbalsta sarežģītas līknes (splines), pārveidojot tās lauzto līniju ķēdēs. Ražojot izstrādājumus pēc šādiem rasējumiem, mēdz sastapties ar problēmām un to pārstrāde vadības programmās nav lietderīgā. Ir jāveic šo līniju korekciju, nogludināšanu. Ņemot vērā izmantotās pielaides, Radraft Geometry Utility nogludināšanas (smoothing) funkcija pārveido lauztās līnijas līknēs, atstājot kontūra formu bez izmaiņām. Līdz ar to ģeometrijas kvalitāte būtiski paaugstinās un to varēs izmantot ražošanā, lai veidotu vadības programmu, piemēram, koordinātu štancēšanai vai lāzergriešanai, cauruļu griešanai ar lāzeru vai locīšanai.

Piezīmes un komentāri

Radraft objektiem var pievienot teksta piezīmes un komentārus vienā vai vairākās rindiņās. Rasējumu piezīmes vai komentāros ir izmantoti datorā esošie True Type fonti. Standarta apzīmējumus saglabā ka simbolus un atkārtoti izmanto šajā vai citā rasējumā. Tekstu pārveido līnijās un līknēs un apstrādāto kā rasējuma daļu ražošanas moduļos Radpunch un Radprofile, vai 3D modelēšanas paketē Radan3D.

Rasējumu parametri

Radraft modulī izveidotajām rasējumam ir pieejamie kā standarta, tā arī pielāgojamie parametri, piemēram, versijas numurs, autora vārds, detaļas materiāls, utt. Rasējuma parametri var arī ietvert specifiskus datus par izstrādājumiem un rasējumiem. Nepieciešamus laukumus var apzīmēt kā "obligātus", kas palīdzēs sakārtot projektēšanas nodaļas darbus.

Parametriskie izmēri un formulas

Radraft ļauj parametriski mainīt rasējumus, vienkārši mainot izmēru lielumus, kas būtiski paātrina datu rediģēšanu. Pieredzējušiem Radraft lietotājiem piedāvā parametrisko formulu ievades funkcijas. Dažus vai visus izmērus saglabā kā mainīgie un ar to veido formulas, ko var pielietot dažādās faila versijās.

Nav nekā vienkāršākā par kvalitatīvo rasējumu veidošanu Radraft. Tas ir speciāli radīts izmantošanai ražošanā un inženiertehnisko rasējumu veidošanai, ar ko palīdz plašs standarta tehnisko kontūru in lietošanā vienkāršo funkciju klāsts.

Komercpiedāvājums
Aizpildiet formu, lai saņemtu no mums komercpiedāvājumu par interesējošiem produktiem
Štancēšanas programmu izstrāde — viss process kopumā

RADAN Radpunch

Štancēšanas programmu izstrāde — viss process kopumā

Jaudīgā lietotne ekonomiskai detaļu izvietošanai uz metāla loksnes (nestingam)

RADAN Radnest

Jaudīgā lietotne ekonomiskai detaļu izvietošanai uz metāla loksnes (nestingam)

2D rasēšanas risinājums lokšņu metāla izstrādājumu projektēšanai

RADAN Radraft

2D rasēšanas risinājums lokšņu metāla izstrādājumu projektēšanai

Lokšņu detaļu 3D modelēšana un automātiskā izvēršana

RADAN 3D

Lokšņu detaļu 3D modelēšana un automātiskā izvēršana

Fanuc, sinumerik, strippit, punch, trumpf, strippit, fagor, tailift

Štancēšanas iekārtu atbalsts


MŪSU KLIENTI
©2023 Visas tiesības paturētas