RADAN pēdējā versija

RADAN 2020.0 

radan-2019_r1.jpg

RADAN CAD/CAM 2020 ir pieejams tikai 64 bitu versijā. To nav iespējams izmantot 32-bitu opērētājsistēmā.

3D CAD | Imports un eksports

Šī kompleksa versija atbalsta Inventor 2019, Solid Edge 2019 (ST11), SolidWorks 2019 failu importu.

RADAN CAD/CAM | Nestings

RADAN lietotāji, kas veic detaļu izkārtojumu lapā (nestingu), redzēs vizualizējamāku izkārtojuma projektu interfeisu bez iepriekšējiem iestatījumiem. Tagad, tiklīdz lietotājs ienāk nestinga režīmā, viņš uzreiz redzēs pazīstamo izkārtojuma projekta vidi.

RADAN CAD/CAM | Projektu šabloni

Izstrādātāju projektus un projektu veidnes var pielāgot attiecīgi konkrētai iekārtai, kas vēl vairāk atvieglo nestingu vai pārslēgšanos starp iekārtām.

RADAN CAD/CAM | Izkārtojumu imports

Lietotājs var importēt jaunajā nestinga projektā jau esošu izkārtojumu, izmantojot jau paveikto.

RADAN CAD/CAM | Vienas detaļas kopiju izkārtojums

RADAN 2020 ļoti vienkārši savieno lietotāja pieredzi ar darba elastību un ātrumu, izkārtojot vienas detaļas kopijas. Vienalga, vai detaļas jau atrodas izkārtojuma projektā vai nav, to ražošana netiks pārtraukta.

RADAN CAD/CAM | Jaunais štancēšanas instrumenta veids

Instrumenta bibliotēkā ir pievienots jauns štancēšanas instrumenta veids.

RADAN CAD/CAM | Konfigurācija

Konfigurācijas izvēlne ir pieejama dažādos režīmos, kas atvieglo piekļuvi iekārtas iestatījumiem un ražošanas pārvietošanu starp iekārtām.

RADAN | Radbend - starpposmu locījumi

Starpposmu locījumi ir locīšanas operācijas, kas sadalītas divos posmos, kur sākuma un beigu operācija atkal ir sadalīta. Tie tiek izmantoti, lai veiktu tādus sarežģītus locījumus kā lokšņu malas.

RADAN | Radbend - Caurumi blakus locījumiem

Nostiprinājumu izvietošanas gaitā jaunā opcija meklē caurumus pārāk tuvu locījumu vietām, pārbaudot trajektorijas uz sadursmju esamību vai veicot simulāciju. Pretējā gadījumā caurumu izvietojums var izraisīt kļūdas vai traucēt ražošanu.

RADAN | Radtube - griešana pa kopējo līniju

Atverot arhīva failus, kuros nav uzstādīti kopējas līnijas griešanas "karodziņi", griešanas trajektorijas tiks automātiski marķētas, uzrādot, vai ir iespējams griezt pa kopējo līniju.

RADAN | Radtube — Multinest

Izmantojot Multinest, ir pieejama nestinga optimizācijas opcija, ņemot vērā darba laiku vai materiālu izmantošanu.

RADAN | Radtube atskaites

Radtube tagad izmanto tos pašus standarta atskaišu veidošanas rīkus, kā citos RADAN moduļos, ļaujot lietotājam piekļūt grafikas veidošanai, QR kodiem un citām funkcijām.

RADAN | Radquote — materiālu aprēķini

Radquote 2020.0 izmanto nestinga funkciju, aprēķinot nepieciešama materiāla daudzumu nestandarta formas izstrādājumiem, paaugstinot iespēju saņemt pasūtījumu. Papildus iestatījumi nav nepieciešami.

RADAN | Radquote — pasūtījumu datu automātiskais eksports

Radquote var iekārtot automātisku datu eksportu, ja komercpiedāvājums kļūst par pasūtījumu. Ir pieejami šādi eksporta formāti: PDF, (. CSV), (. TXT) (. XLS/. XLSX).

RADAN | Radquote - 3D failu atbalsts

Programma Radquote automātiski importē un izliek 3D detaļas, sagatavojot tās komercpiedāvājumu veidošanai.


MŪSU KLIENTI
©2019 Visas tiesības paturētas