RADAN Essential Profile

Dažādu tehnoloģiju griešana uz CNC iekārtām, izmantojot jau uzstādīto CAD risinājumu

CAM-modulis Radan Essential Profile griešanai ar lāzeru, ūdens strūklu, plazmu vai gāzi ir vispiemērotākais variants, ja klients jau ir iegādājis CAD paketi un plāno izmantot to.

Daudzfunkcionālais CAD/CAM komplekss RADAN piedāvā ražotnēm ekonomiski izdevīgo pasaules līmeņa CAM risinājumu, lai samazinātu apstrādes termiņus un optimizēt dažādu tehnoloģiju griešanas iekārtas.

Pamatfunkcijas:

  • Datu ievade lietotnē ar drag and drop metodi.
  • DXF/DWG apstrāde ar ģeometrijas rediģēšanu
  • Augsta griešanas precizitāte - maksimālā drošība īsākajā apstrādes laikā
  • Apstrādes galviņas drošība un automātiskā sadursmju novēršana
  • Detaļu un brāķa vietu marķēšana
  • Griešana ar pārvienojumiem - izdevumu samazināšana un termiņu saīsināšana
  • Automātiskā kopēja griezuma līniju izveide
  • Atlikumu, brāķa un atgriezumu marķēšana
  • Detaļu izvietošana uz loksnes (nestings) ar pielāgojamām atskaitēm
  • Programmas pārbaude grafikā

Vienots programmēšanas cikls

Lokšņu metāla griešanas (ar lāzeru, plazmu, gāzi vai ūdens strūklu) vadības programmu ģenerēšana Essential Profile modulī ir apvienotā kopējā operāciju ciklā no detaļu izvietošanas uz loksnes (nestinga), trajektorijas veidošanas un tas secības noteikšanas līdz pat NC-koda (programmas) ģenerēšanas un tā nodošanas uz darbgaldu ar CNC.

Drošība un precizitāte

Specifiskā griešana noteiktiem materiālu tipiem, lokšņu marķēšana, dati par konkrētās iekārtas griešanas īpatnībām, ražošanai izmantotā materiāla rakstura īpašības glabājas ražošanas datu bāzē (Manufacturing Database) un var tikt izmantotas jebkurā brīdī.

Procesa optimizācija

Radan Essential Profile automātiski veido griešanas ceļu jau detaļu izvietošanas stadijas laikā, ar mērķi saglabāt detaļas kvalitāti, pie tam optimizējot griešanas secību un nodrošinot lāzera galviņas drošību, ar to optimāli izmantojot esošā darbgalda potenciālu.

Darba efektivitātes svarīgums

Jebkura ražošanas aprīkojuma efektivitāte ir tieši atkarīgā no programmnodrošinājuma efektivitātes, ar kuras palīdzību izstrādā viņam vadības programmas. Līdz ar to, katram darbgaldam un Essential Profile stacijai izveido atsevišķo postprocessoru, kas ir ideāli piemērots noteikta darbgalda modelim un tehnoloģijām.

Essential Profile ir universāls un var tikt izmantots uz jebkurām iekartām, piemēram, Amada, Baykal, Durma, Ermaksan, Euromac, Finn-Power, LVD Shape, LVD Strippit, Murata, Nisshinbo, Prima-Power, Pullmax, Rainer, Shape, Strippit, Tailift, Trumpf, Whitney, Wiedemann, Yawei Nisshinbo u.c.

Komercpiedāvājums
Aizpildiet formu, lai saņemtu no mums komercpiedāvājumu par interesējošiem produktiem

RADAN Essential Profile

CAM risinājums esošo CAD pakešu izmantošanai dažādu tehnoloģiju griešanai

CAM risinājums esošo CAD pakešu izmantošanai dažādu tehnoloģiju griešanai

RADAN Radprofile

Vadības programmu izstrāde griešanai ar lāzeru, plazmu, gāzi, ūdens strūklu

Vadības programmu izstrāde griešanai ar lāzeru, plazmu, gāzi, ūdens strūklu

RADAN Radnest

radnest A powerful nesting software solution

Jaudīgā lietotne ekonomiskai detaļu izvietošanai uz metāla loksnes (nestingam)

RADAN Radtube

Specializēto daudzasu cauruļu griešanas un locīšanas iekārtu vadības programmnodrošinājums

Specializēto daudzasu cauruļu griešanas un locīšanas iekārtu vadības programmnodrošinājums 

RADAN Radm-ax

Daudzasu lāzera tehnoloģija trīsdimensiju detaļām no lokšņu metāla

Daudzasu lāzera tehnoloģija trīsdimensiju detaļām no lokšņu metāla

RADAN Radraft

2D rasēšanas risinājums lokšņu metāla izstrādājumu projektēšanai

2D rasēšanas risinājums lokšņu metāla izstrādājumu projektēšanai 

RADAN 3D

radan3d 3D-modelling and automatic sheet metal component unfolding

Lokšņu detaļu 3D modelēšana un automātiskā izvēršana

Griešanas iekārtu atbalsts 

Trumpf, amada, bystronic, trulaser, vanad, strippit, lvd, Mazak, omax, hankwang, messer, esab


MŪSU KLIENTI
©2018 Visas tiesības paturētas