Definīcijas

Computer-aided manufacturing (CAM) CAM CAM (computer aided manufacturing) - izstrādājumu ražošanas tehnoloģiskā procesa sagatavošana, kas orientējās uz datora izmantošanu. Ar to saprot kā pati datorizētās ražošanas sagatavošanas procesu, tā arī programmnodrošinājuma kompleksus, ko izmanto inženiertehniskie specialisti.

Computer-aided design (CAD) CAD CAD (computer aided design) - automatizētās projektēšanas sistēma, kas realizē informācijas projektēšanas procesu izpildes tehnoloģiju, veidojot organizatoriski-tehnisko sistēmu projektēšanas procesu automatizācijai. Tā sastāv no personāla un viņa darbības automatizācijas tehniskiem un programmēšanas rīkiem.

Computer-aided engineering (CAE) CAE CAE - (computer aided engineering) - kopējais nosaukums programmnodrošinājuma kompleksiem, kas risina dažādus inženiertehniskus uzdevumus: aprēķinus, analīzi, fizisko procesu simulāciju.

Nesting Nestings Nestings - automātiskais detaļu izvietošanas algoritms uz metāla loksnes vispiemērotākā veidā, lai maksimāli efektīvi izmantot to izstrādājumu ražošanai. Nestinga procesam metālapstrādē eksistē vairāki IT risinājumi un moduli, kas piedāvā dažādas automātiskās un interaktīvās detaļu izvietošanas metodes, kas ļauj sasniegt optimālus rezultātus.

G-code (NC-code) G-kods (NC-kods) G-kods (NC-kods) - nosacīts programmēšanas valodas nosaukums, ko izmanto ciparu vadības ierīču (darbgaldu) vadīšanai. Tā arī dēvē izstrādātu apstrādes programmu (instrumenta trajektoriju), ko sūta uz darbgalda kontrolieru. 

Postprocessor Postprocesors Postprocesors - programmas modulis, kas pārveido CAM-sistēmā izstrādāto vadības trajektoriju (NC kodu) programmā konkrētajām darbgaldam ar CNC vadību, ņemot vērā viņa īpatnības un kinemātiku.

Milling Frezēšana Frēzēšana - metāla detaļas apstrāde ar specifisko izgriešanas instrumentu uz frēzēšanas darbgalda. Sagatave (detaļa) kustās pakāpeniski. Ar frēzēšanu var apstrādāt dažādas virsmas un plaknes, griezt vītnes, izstrādāt lāpstiņu riteņus, veidot dažādās formas ģeometriskus elementus. Izmantojot frēzēšanu, var pietiekami precīzi sasniegt vēlamus detaļas izmērus un nepieciešamu virsmas kvalitāti.

Turning Virpošana Virpošana - metāla sagataves apstrāde, izmantojot dažāda veida instrumentu - ārējo (apvirpošanai), iekšējo (izvirpošanai) un cilindrisko (rotācijas ķermeņu apstrādei). Sagatave griezās (pamata kustība), bet instruments kustās pakāpeniski (notiek padeve).

5-axis machining 5-asu apstrāde 5-asu apstrāde - apstrādes tehnika, ko izmanto uz 5-asu frēzēšanas darbgalda, kad instruments var ne tikai pārvietoties pa trim asīm, var arī griezties apkārt vēl divām. 5-asu darbgaldi parasti ir sarežģītāki, tiem ir vairāk funkciju un tie maksā dārgāk, tomēr investīcijas tajos vienmēr atmaksāsies saskaņā ar būtisko ražīguma pieaugumu un ražošanas laika samazināšanu.

3+2-axis machining 3+2 asu frēzēšana 3+2 asu frēzēšana (pozīciju frēzēšana) - viens no multi-asu apstrādes tipiem. Šī apstrādes gaitā divas asis ir rotējošās un tos izmanto sagataves orientācijas noteikšanai vai instrumenta leņķa izvēlei pret apstrādātas virsmas. Instrumenta pozicionēšana notiek saskaņā ar trim lineāriem darbgalda asīm.

Solid modelling Cietā modelēšana Cietā modelēšana - objekta attēlošana trīsdimensiju datora vidē, kas apraksta šī objekta fiziskus parametrus, piemēram, masu, materiāla raksturojumus utt.

Industry 4.0 Industrija 4.0 Industrija 4.0 - process, kurā gaitā ražošanā, pakalpojumu sniegšanā un citas sadzīves sfērās tiek ievesti, izmantoti informācijas (kibernētiski, kiberfiziski) risinājumi.

Lean manufacturing Racionālā ražošana Racionālā ražošana (lean manufacturing, lean vadības sistēma) - organizācijas vadības pieeja, kas vērsta uz darba kvalitātes palielināšanu, samazinot izdevumus. Šī pieeja pielietojama uz visiem darbības aspektiem - no projektēšanas un ražošanas līdz produkcijas realizācijai.

Stamping die Štance Štance - tehnoloģiskais formēšanas rīks detaļu veidošanai no lokšņu metāla štancēšanas procesa gaitā. Pastāv rīki lokšņu metāla štancēšanai, liekšanai, cirpšanai, izduršanai . Parasti štance sastāv no matricas (loksnes izvietošanai) un puansona, kas veido detaļas ģeometriju. 3D detaļu štancēšanai mēdz būt rīki, kas savieno sevi vairākas formēšanas metodes, kā arī progresīvās štances ar vairākām secīgām operācijām.

Computer Numerical Control (CNC) CNC CNC - ciparu vadības sistēma, kas pārvalda datorizēto tehnoloģisko aprīkojumu, piemēram, darbgaldu. CNC aprīkojumu izmanto metāla apstrādei (virpošanai, frēzēšanai, utt), plastmasas, koka apstrādei. CNC programmēšana nozīme griešanas instrumenta trajektorijas veidošanai, ņemot vērā izstrādājuma ģeometrisko formu, aprīkojuma iespējas, pieejamo instrumentu, kā arī ražošanas procesus, kas izmanto kompānijā.

Waveform Waveform Waveform metālapstrāde - unikālā Edgecam apstrādes tehnika, kas izmanto lielātruma virpošanu vai frēzēšanu ar nemainīgo griešanas instrumenta noslodzi apstrādes gaitā. Veidojas gludā trajektorija bez izteiktās virziena maiņas. Šī pieeja ir īpaši vērtīga, jo tā ļauj saglabāt pastāvīgo darbgalda ātrumu un pagarināt instrumenta kalpošanas laiku.

Mould Presforma Presforma - tehnoloģiskā iekārta, kas sastāv no puansona un matricas, ko izmanto detaļu liešanai zem spiediena - no tērauda, plastmasas un citiem materiāliem, uz speciālā aprīkojuma: piemēram, uz plastmasas liešanas mašīnas (termoplastautomāta).

Wire EDM Elektroerozijas griešana ar stiepli Elektroerozijas griešana ar stiepli jeb stieples erozija - elektrodzirksteļapstrāde, ko izmanto detaļām ar nestandarta virsmas formu un sarežģīto ģeometriju - piemēram, turbīnas. Griešana ar stiepli ļauj taupīt izejvielas un neprasa dārga griešanas instrumenta iegādi, izmantojot tā vietā stiepli.


MŪSU KLIENTI
©2023 Visas tiesības paturētas