Definīcijas

Racionālā ražošana

Lean manufacturing Racionālā ražošana (lean manufacturing, lean vadības sistēma) - organizācijas vadības pieeja, kas vērsta uz darba kvalitātes palielināšanu, samazinot izdevumus. Šī pieeja pielietojama uz visiem darbības aspektiem - no projektēšanas un ražošanas līdz produkcijas realizācijai.


MŪSU KLIENTI
©2023 Visas tiesības paturētas