Definīcijas

Postprocesors

Postprocessor Postprocesors - programmas modulis, kas pārveido CAM-sistēmā izstrādāto vadības trajektoriju (NC kodu) programmā konkrētajām darbgaldam ar CNC vadību, ņemot vērā viņa īpatnības un kinemātiku.


MŪSU KLIENTI
©2023 Visas tiesības paturētas